ÁSZF és hasonlók

Szerzői jogok

A weboldalon található tartalmak a szerző szellemi tulajdonát képezik, az 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem alatt állnak. Tilos teljes cikket átvenni; röviden idézni, fényképeket átvenni csak az eredeti információ módosítása nélkül, forrásmegjelöléssel, egyértelműen, aktív webes linkkel hivatkozva a www.kirabook.hu-ra lehet.


Adatvédelem

Számla kiállítása esetén, a számlázási adatokat a Megrendelőnek meg kell adni. A személyes, vagy egyéb adatokat a Szolgáltató nem továbbítja, nem adja át vagy el senki másnak, az adatfeldolgozást a Szolgáltató végzi. Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok szerint, különösen a 2011. évi CXII. törvény, 1995. évi CXIX. törvény, 2001. évi CVIII. törvény és 2008. évi XLVIII. törvény alapján történik.

1. Az adatkezelő/szolgáltató megnevezése

Hertelendi Emília Kira
Székhely: 7200 Dombóvár, Katona József u. 38.
                   www.emilyblogja.hu

2. A kezelt személyes adatok köre és célja

2.1. Személyes adatok köre: név, cím, emailcím, telefonszám (futárral történő kézbesítés esetén)

2.2. Az adatkezelés célja: Megrendelés teljesítése.

2.3. A felhasználók adatainak anonimizálását követően azok statisztikai célokra felhasználhatók.

3. Az adatkezelés jogalapja

A Megrendelők önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat a megrendelt szolgáltatás elvégzéséig, illetve annak ellenértékének kifizetéséig tartja meg.

5. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás, adatbiztonság

Az adatokat Hertelendi Emília Kira kezeli, azokat közzé nem teszi, harmadik félnek át nem adja.

6. A Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy a Szolgáltató
- milyen személyes adatait, 
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli,
- a Szolgáltató kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította azokat, ha történt ilyen.
A Szolgáltató 72 órán belül küldi meg a tájékoztatást a Felhasználó részére.
A Felhasználó bármikor módosíthatja a személyes adatait, illetve kérheti helyesbítésüket.
A Felhasználó bármikor kérheti a személyes adatainak törlését.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

A Felhasználó, ha jogellenes adatkezelést tapasztal a Szolgáltató részéről, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, illetve polgári pert kezdeményezhet a Szolgáltató ellen.
Ha a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szemben kártérítés követelésére. A Szolgáltató ilyen esetben együttműködik a hatóságokkal a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. Egyéb rendelkezések

Ha a Szolgáltató a feliratkozás során megadott adatokat az eredeti céltól eltérően kívánja felhasználni, akkor a Felhasználót erről előzetesen tájékoztatja, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy azok felhasználását megtagadja.
A tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.

Impresszum
Az oldal üzemeltetője: Hertelendi Emília Kira
Székhely: 7200 Dombóvár, Katona József u. 38.
Adószáma: 7817973 - 1 - 37
Tárhelyszolgáltató: Google

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum a www.kirabook.hu weblap működéséről, megrendelési és szállítási folyamatáról nyújt tájékoztatást, iktatásra nem kerül, írásbeli szerződésnek nem minősül.
Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (www.kirabook.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki, továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

1. A szolgáltató adatai

Az oldal üzemeltetője: Hertelendi Emília Kira
Székhely: 7200 Dombóvár, Katona József u. 38.
Elérhetőség és ügyfélszolgálat:
Adószáma: 7817973 - 1 - 37
Tárhelyszolgáltató: Google

2. Általános rendelkezések

2.1. A jelen ÁSZF 2018. január 1. napjától hatályos és visszavonásig érvényes. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

2.2. A Felhasználó/Megrendelő a weboldal felkeresésével az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.3. A weboldalon található tartalmak a szerző szellemi tulajdonát képezik, az 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem alatt állnak. Tilos teljes cikket átvenni; röviden idézni, fényképeket átvenni csak az eredeti információ módosítása nélkül, forrásmegjelöléssel, egyértelműen, aktív webes linkkel hivatkozva a www.kirabook.hu-ra lehet.

2.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadók.

3. Vásárlási tudnivalók

3.1. A Megrendelő a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztató feltételeit, az adatkezeléshez hozzájárul.

3.2. A Megrendelő a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. Valótlan vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe a szolgáltatást.

3.3. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, és fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés a választott termék megvásárlására szól.

3.5. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az ügyfélszolgálati e-mail címen van lehetőség.


4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1. A weboldalon megjelenített termékek kizárólag online/személyesen rendelhetőek meg. A megjelenített árak, bruttó árak és forintban értendőek, a házhoz szállítás díját nem tartalmazzák. A Szolgáltató fenntartja a jogot a termékek árának változtatására azzal a kitétellel, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. A Szolgáltató alanyi adómentes, ezért a számlán Áfa nem lesz feltüntetve.

4.2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató honlapján tájékoztatja a Felhasználókat az akció feltételeiről és időtartamáról.

4.3. A termékek tulajdonságait, jellemzőit a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha a Megrendelőnek a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésére.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5. A rendelés menete

5.1. A Megrendelő regisztráció nélkül vásárolhat. A megrendelés leadására a megrendelő űrlap kitöltésével van lehetőség. A Megrendelő kiválasztja a kívánt terméket és annak darabszámát, megadja a szállítási/számlázási címet, igény esetén azt, hogy kinek a nevére szóljon a dedikáció, kiválasztja a számára megfelelő szállítási módot, ugyanitt tudja javítani az adatbeviteli hibákat. A Megrendelőnek lehetősége van megjegyzésben vagy e-mailben jelezni a Szolgáltató felé a megrendeléssel kapcsolatos kívánságait. A Megrendelő a megrendelés ellenőrzése után a "Megrendelem" gombra kattint. A Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Megrendelőnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

5.2. Fizetési mód: előre utalás, személyes átvétel esetén készpénz

5.3. Szállítási költség: a szállítási díj a szállítási lehetőségeknél részletezettek szerint alakul, a Megrendelő viseli, a számlán feltüntetésre kerül. A megrendelés során a Megrendelő köteles a megadott szállítási címet ellenőrizni, mert a visszaigazoló e-mailben feltüntetett ár csak az első szállítási díjat tartalmazza. Amennyiben a Szolgáltató kézbesítője "Nem vette át", "Ismeretlen" stb. jelzéssel küldi vissza a megrendelt terméket a Szolgáltató részére, úgy a Szolgáltató csak az ismételt kézbesítési díj előreutalással történő befizetését követően tudja újraküldeni.
Ha a Megrendelőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, akkor ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.
A megrendelt terméket a Megrendelő - előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltatóval egyeztetett helyszíneken.
A Szolgáltató a szállítási költség változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

5.4. Amennyiben a webshopban vagy a megrendelőlapon hiba/hiányosság lép fel, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. A Szolgáltató a hiba/hiányosság felismerését követően tájékoztatja a Megrendelőt az új adatokról. A Megrendelő ezután megerősítheti a megrendelését, vagy mindkét fél elállhat a szerződéskötéstől.

5.5. A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz.

5.6. A szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik.

5.7. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik. A Megrendelő köteles a csomagot a kézbesítő előtt megvizsgálni, sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A Szolgáltató utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogad el.

6. A megrendelés feldolgozása

6.1. A megrendelések feldolgozása reggel 8 és délután 16 óra között történik. Megrendelés leadására a fenti időponton kívül is van lehetőség. A 16 óra utáni megrendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

6.2. Általános teljesítési határidő a fizetés beérkezésétől számított hét munkanap. Előzetes egyeztetés esetén lehetőség van ettől eltérni. A Szolgáltató eltérő megállapodás hiányában köteles a megjelölt időponton belül, felszólítás hiányában legkésőbb harminc napon belül teljesíteni. 

6.3. A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt arról, ha azért nem tud teljesíteni, mert a termék nem áll a rendelkezésére, illetve a vételárat haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszautalni.

6.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az elírások, beszállító vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

6.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelés részben vagy egészben történő visszautasítására. Részben történő teljesítés kizárólag a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján lehetséges. 

7. Elállás joga

7.1. A 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet alapján a Megrendelő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ez alól kivételt képeznek a dedikált könyvek. A Megrendelő az elállási szándékát e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé.

7.2. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségek a Megrendelőt terhelik, a Szolgáltató nem vállalja át a termék visszaküldésének költségét. A Megrendelőt további költségek nem terhelik.

7.3. Elállás esetén a Megrendelő köteles a terméket a számlával együtt 14 napon belül visszaküldeni a Szolgáltatónak. A visszaküldött termék utánvétes átvételére nincs lehetőség. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.

7.4. A Szolgáltató a termék visszaérkezését követő 14 napon belül visszautalja a Megrendelő részére a szállítási költséggel csökkentett vételárat. A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelő vissza nem szolgáltatja a terméket, vagy a Megrendelő bizonyítékot nem szolgáltat a visszaküldés tényére.

7.5. A Megrendelő köteles kiemelten ügyelni a termék rendeltetésszerű használatára. A Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért nem vállal felelősséget, követelheti a Megrendelőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

8. Garancia, szavatosság

8.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítás/csere költsége a vevőt terheli.

9. Egyebek

9.1. A www.kirabook.hu biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/ közreműködőjeként jár el. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul adatainak a szerződés teljesítése során harmadik fél részére történő átadásához. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

9.4. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket peren kívüli tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben peren kívül nem lehetséges a jogvita rendezése, a szerződő Felek a Dombóvári Járásbíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

9.5. Tájékoztatjuk Megrendelőinket, hogy internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki.

9.6. Tájékoztatjuk, hogy a Megrendelő velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Megrendelő fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy a Megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

@kirabook.hu