KiraBook

2019. január 14., hétfőA nyelv felépítését és a nyelvtant mindig is a matematikához hasonlónak láttam, szabályszerűségei és logikája miatt. Időnként majdnem az is felmerül bennem, hogy matematikai képletekkel minden leírható és minden dolog működésében lehet szabályszerűséget találni.

Miért lenne ez másképpen a történetekkel?

Gondoljunk bele: az agyunk működik (jobb esetben 😃) valamilyen módon, szinten, eredményességgel. A nyelvtani szabályok követik ezt a működést, hiszen vannak olyan elemei egy szövegnek, mint például a kohéziós (összetartó) erő, melyek értelmezhetővé teszik azt. 
Ugyanez vonatkozik a szöveg felépítésének sorrendiségére is. Egy mese nem lesz feldolgozható az agyunknak, ha így kezdjük:

Miután a királyfi feleségül vette a királylányt, boldogan éltek, míg meg nem haltak. Egyszer volt, hol nem volt...

Persze ez rendkívüli módon sarkítja ki a kérdést, de szerintem mindannyian egyetértünk ezzel, hiszen ezt így nem értjük.

Ebben a bejegyzésben szeretnék Veletek megismertetni néhány olyan történetnyelvtant, melyekkel (elvileg) minden lehetséges történet előállítható.


A történetnyelvtan a történet részeit és ezek kapcsolatát próbálja megjeleníteni oly módon, hogy a történetszerkezetet szabálykészletként formalizálja.

Nézzük először Thorndyke történetnyelvtanának leképezési szabályait:

A Történet ebből a négy elemből áll: Helyzet+Téma+Cselekmény+Megoldás
A felsorolásból elsőként a Helyzetet vizsgáljuk, mely már alacsonyabb szintű elemeket tartalmaz: Szereplők, Hely és az Idő.
A Téma (Esemény*+Cél) a főszereplő Célja egy sor (opcionális) Eseménnyel, amelyeket elindít.
A történet Cselekménye Epizódok* sorozatából áll. Az Epizód pedig Alcélból, többszöri Próbálkozásból* és Eredményből áll. A Próbálkozás Események vagy Epizódok sorozata.

Mandler és Johnson nyelvtanában a történet elsődlegesen két részre osztható: Helyzetre és Eseményszerkezetre, mely Epizódokból áll, ezek mindegyike pedig Kezdetre, Kibontakozásra,  és Befejezésre bontható.
A Kibontakozásnak két eleme van: a Reakció és a Célhoz Vezető Út. Ez utóbbi Próbálkozásból és Kimenetelből tevődik össze.
Minden történetnek 6 csomópontja van, melyek sorrendben a következők: Helyzet, Kezdet, Reakció, Próbálkozás, Kimenetel és Befejezés.

Stein és Glenn nyelvtanának kiindulópontja: Helyzet és Epizód. Az Epizódnak pedig további öt kategóriája az indító esemény, belső válasz, próbálkozás, következmény és reakció. Az Epizódokat a történetben az ÉS, az AZUTÁN és a MIVEL kapcsolja össze.
Lássunk erre egy példát.


A tigris bajusza
Volt egyszer egy asszony, aki az erdőben élt. (Helyzet)
Egy nap felkapaszkodott  a hegyre, és meg sem állt a magányos tigris barlangjáig. (Indító esemény)
Igazából nem a tigrist kívánta meglátogatni, hanem egy szőrszálat akart szerezni a tigris bajuszából. (Belső válasz)
Letett egy vödör ennivalót a barlang nyílásában, és lágy hangon énekelni kezdett. (Próbálkozás)
A magányos tigris előbújt a barlangjából. Úgy elbűvölte a dal, hogy teljesen belefeledkezett. Akkor egy óvatlan pillanatban az asszony kirántott egy szőrszálat a tigris bajuszából, és uccu neki, futásnak eredt. Futott, ahogy csak bírt. (Következmény)
Tudta, hogy a cselvetése bevált, és nagyon boldognak érezte magát. (Reakció)

Ezt a koreai népmesét bővebb változatban is megtaláltam, ahol fény derül például arra is, miért kellett az asszonynak a tigris bajusza. 

A fent olvasható mese egy nyelvtanilag tökéletes történet, Stein és Glenn nyelvtanának mind a hat elemét tartalmazza, és a megfelelő sorrendben mutatja be, ennél fogva jól érthető, gördülékeny.

Hogy egy történetíró számára valóban használhatóak-e ezek az előre leképezett sablonok, azt már ők döntsék el.

(A bejegyzést Dr. Tóth László: Az olvasás pszichológiai alapjaicímű könyv alapján írtam)

2019. január 13., vasárnap

21. Század Kiadó
John Updike A terrorista című regényét - mely eredetileg 2006-ban jelent meg - a 21. Század Kiadó adta ki legutóbb, 2018-ban. Ismert világunk egyik fő meghatározója és legfőbb globális veszélye a terrorizmus, tehát a megjelenést követő tizenkét év távlatából is aktuális a téma.

Updike termékeny és sokoldalú író, hisz számos regénye mellett költeményeket, novellákat és tanulmányokat is írt. Több sorozat is a fűződik nevéhez, mint például a mostanában újra megjelenő Nyúl-regények, valamint a sokak számára bizonyosan ismerős Eastwick-regények közül az Az eastwicki boszorkányok, melyből 1987-ben film is készült.

Az író A terrorista című történettel rendkívül megosztóan vetíti elénk Ahmad, az arab származású fiatal egy életszakaszát, melyben a terroristává válás folyamatát figyelhetjük meg. Updike ijesztően jól belehelyezkedik a fiú szemszögébe, egyértelmű, hiteles képet fest belső kétségeiről, saját vallásához (és a többi hithez) való viszonyáról.

A regény a középiskolás Ahmad gondolataival kezdődika fiú korábbi életéről csak később kapunk információkat -, mely már az első mondatoknál egyértelműsítik a fiú hozzáállást környezetéhez. 

Ördögök, gondolja Ahmad. Ezek az ördögök el akarják venni az Istenemet. A lányok a Belvárosi Középiskolában naphosszat csak riszálnak és vigyorognak, és közszemlére teszik a puha testüket és a kísértő hajukat.

Mindvégig érezni megvetését a társadalom felé, melyben élni kényszerül és az azt alkotó emberek iránti ellenszenvet. Olvasás közben a főszereplő karakterét illetően folyamatosan kettősség kavargott bennem, melytől akkor sem tudtam szabadulni, miután befejeztem a regényt.

Ahmad jó vagy rossz ember?

Lehet ennyire feketén-fehéren látni valakit, személyiséget, vagy egy társadalmi jelenséget? Élhetünk közhelyekkel, mondhatjuk, hogy az éremnek két oldala van. Kategorizálhatunk, és lefedhetünk mindent sablonokkal. Működhetünk sémák szerint, úgy, ahogyan az elő van írva. Attól függően leszünk jók vagy rosszak, hogy megfelelünk-e vagy sem? Apropó. Kinek is kell megfelelni?

A történetben több ember életébe nyerhetünk bepillantást, más résztvevők szemszögéből is láthatjuk az eseményeket. Updike időnként nyers naturalizmussal tolja az arcunkba a valós, életszerű párbeszédeket, melyeken egyesek megbotránkozhatnak, azonban mindannyian tudjuk, hogy ezek valójában is így zajlanak.
21. Század Kiadó
Mivel ilyen kényes témáról van szó, felmerülhet a kérdés, hogy a karaktereknek milyen jellemfejlődési íve lehet egy ilyen történetben, főleg a főszereplőt, Ahmadot illetően. Lehet-e fejlődésnek nevezni, mikor valaki 

az Egyenes Úton halad

és közben olyan valakivé válik, aki elveszi mások életét?
Az író rendkívüli részletességgel jeleníti meg a belső vívódásokat, lelki töréseket, a mindennapi átlagember hétköznapi gondolatait.

– Igyekszem az Egyenes Úton járni – vallja be Ahmad. – Ebben az országban nem könnyű. Túl sok az ösvény, túl erőszakosan árulnak túl sok felesleges dolgot. A szabadsággal dicsekszenek, de a szabadság, amelynek nincsen célja, egyfajta börtön.

Bepillanthatunk családi konfliktusokba, elhanyagolt kapcsolatokba, végigkövethetjük, hogy ezeknek milyen következményei lehetnek az adott helyzetben és környezetben.

Feladja az olvasónak a leckét, hiszen a történet végére érve nem tudjuk eldönteni, hogy kedveljük-e Ahmadot amellett, hogy tetteit mindenképpen megkérdőjelezzük. Valahogy, mintha nem tudnánk teljes bizonyossággal hibáztatni azért amilyen, és amit tesz. A civilizált társadalmak erkölcsi mutatói szerint el kellene, hogy ítéljük. Ezzel John Updike "ki is verte a biztosítékot" néhány helyen, hiszen felmerülhet a gondolat, miszerint egy terroristát jó fényben, szimpatikusnak próbál meg feltüntetni. 

Updike történetének titka talán abban rejlik, hogy nem áll egyik oldalra sem, nem ítélkezik senki fölött, mindössze bemutatja a hátteret, a tényeket és a lehetséges kimenetelt.

És még néhány értékes, megfontolandó gondolat a könyvből:

Nem gondolja, hogy az emberek megtalálják a lehetőségeiket, mint a víz a szintjét? Sose hittem abban, hogy az emberek agyagkoloncok, amelyeket formázni kell. A forma belül van az első pillanattól.

Ennek a hanyatló és gyökértelen társadalomnak az egyik jellemző tulajdonsága az apák hiánya; elképzelése az apaságról nem bírhatja rá a férfiakat, hogy hívek maradjanak a családjukhoz.

Ha van valami baj ebben az országban – bár nem mondom, hogy lenne, bármelyik másikhoz képest, Franciaországot és Norvégiát is beleértve –, akkor az az, hogy túl sok jogunk van, és túl kevés kötelességünk.

A történet agymozgató, mély gondolatokra sarkall, nem egy felületesen olvasható olcsó kis sztori.
2019. január 4., péntek


RÉGÉSZ A PÁCBAN... ARCHEOLOGIST IN THE LURCH
Újrakiírás
Tollforgató Online Lapcsoport:
Tollforgató Irodalmi Lap
Tollforgató Történelmi Lap
Tollforgató Ókor Történelmi Lap
Tollforgató Művészeti Lap
Tollforgató Lapcsoport Régész a pácban projekt - Archaeologist in the lurch project
Arany-, Ezüst-, Bronzkincsek a világon - Gold, Silver, Bronze Treasures in the World

Egy Csepp Élet Online Magazin
Online lapjaim főszerkesztő-tulajdonosaként nemzetközi pályázatot írok ki kizárólag online anyagok és alkotások online bemutatására, kötetlen témában és műfajban, régészetiművészettörténeti megközelítésben, főként környezetvédelmi, történelmi, régészeti, néprajzi stb. témában.
A művészeti alkotások anyaga (kő, bronz, fémek, ásványok, textil, papír, fa stb...) is kötetlen lehet, de online bemutatást kérek - videó-, fotóanyag vagy bírálat, alkotásbemutatás, portfolió, könyv, novella, glossza, stb. műfaji és műnemi megkötés nélküli formában.
Minden olyan anyagot várok, amely tudományos, ismeretterjesztő, szépirodalmi, néprajzi, zenei, és más témában a Kárpát-medence kastélyaival foglalkozik az őskortól napjainkig.

A beküldött anyagok a lapok honlapjaira, blogjaira, és Facebook oldalaira is felkerülnek.
A pályázat folyamatos, az alkotásokat folyamatosan várom a tollforgato.lap@gmail.com, a tollforgato.toertenelmi@gmail.com, a tollforgato.lapcsoport@gmail.com regesz.a.pacban@gmail.com és rubinvirag@gmail.com email címeken.
A kérdéseket is ezeken az elérhetőségeken lehet feltenni.

A pályázat nevezési díja 1500 Ft, amelyet a https://www.paypal.me/evica920 linken lehet fizetni, a PayPal szabályzata szerint.
A fizetéshez beírandó email cím: bluerosepurpleflower@gmail.com (Szükség esetén utalási címet adok!)
A pályázat értékelése zsűrizéssel történik, online szavazások után.
Az első három helyezetten kívül közönségdíj is kiosztásra kerül.
A pályázók díjazását felajánlásokból szeretném megoldani, amelyre céges és magán jelentkezéseket és felajánlásokat is várok, a fent megadott email elérhetőségeken is.

A támogatók a lap partnereinek és együttműködőinek névsorára felkerülnek.
Várom a pályázati anyagokat és alkotásokat, valamint a támogatók jelentkezését, valamint minden ötletet szívesen veszek!

2018. december 31., hétfő

21.szazadkiado.hu
Ezzel a 21. Század Kiadó által - 2018-ban - megjelentetett kötettel ezúttal a múltban találtam magam. A szöveget Borbély Judit Bernadett fordította, és nagyszerű munkát végzett. Akár történelmi regénynek is mondhatnám, figyelembe véve a rendkívülien korhű ábrázolást. Az írónő régészetet, antropológiát, művészettörténetet és kreatív írást tanult, így a leírások és a karakterek egyaránt hitelesek.

Imogen Hermes Gowar A hableány és Mrs. Hancock című regénye egészen lebilincselő már első pillantásra is, hiszen keménytáblás kiadásról beszélünk, melyet gyönyörű borító tesz teljessé. A könyv megjelenése egyszerűen csodálatosan kápráztató.

1785 szeptemberében egy este türelmetlen kopogtatás hallatszik Jonah Hancock, a kereskedő ajtaján. Egyik hajóskapitánya toporog a küszöbön, miután eladta Jonah hajóját egy hableányért.
A hír végigsöpör a dokkokon, kávéházakon, szalonokon és bordélyokon, minden áldott lélek Mr. Hancock csodálatos teremtményét akarja látni. A hableány érkezése kizökkenti a kereskedőt a hétköznapok világából, és a legelőkelőbb körökbe kínál számára belépőt. Így ismerkedik meg egy pazar estélyen Angelica Neallel, a neves kurtizánnal, s egyben a legvonzóbb asszonnyal, akit valaha látott… A találkozásuk mindkettőjük életét veszedelmes, új vizekre sodorja. Vajon képesek lesznek-e megküzdeni a sellőknek tulajdonított, pusztító erők hatalmával?
KiraBook
A problémaköröket, csomópontokat ezúttal rendhagyó módon, a Dixit kártyáinak segítségével szeretném felvázolni. 
Négy kártyát választottam ki, melyek a regény egészéhez jól passzolnak, gyakorlatilag megadják a fő vonulatokat.

Elsőként nézzük a sötét erdőben hagyott - feltételezhetően - csecsemőt. Az egyik főszereplő - nevezetesen Mr. Hancock - szeretett felesége meghalt, mikor világra hozta fiukat, Henryt, ki anyjával tartott a halálba. Jonah Hancock sok év elmúltával sem tudja feldolgozni ezt a tragédiát; életét, mindennapjait ijesztően valóságosan kíséri végig az elvesztett kisfiú, kit még - holtan ugyan - karjába vehetett, megölelhetett.

A második képen a színház jelképeit, maszkokat láthatunk. A másik főszereplő, Angelica Neal egy igazi társasági nő, imádja a színházat, a látszatot és a szereplést. Nem is csoda, hiszen ismert, közkedvelt kurtizánnak számít.

Következőként térképet és iránytűt fedezhetünk fel, mely egyértelműen  Jonah Hancock kereskedő és hajótulajdonosra utal.

Végül a címben is megjelenő, és az egész történet alaphelyzetét adó sellő bukkan elő, amint a tengeren utazókat figyeli. 

KiraBook
A történetben a sellő motívuma egészen sajátos módon jelenik meg. Ne gondoljunk itt Arielre, a kis hableányra, ki elragadó, bájos mivoltjával mindannyiunk szívébe belopta magát. Ebben az elbeszélésben mindvégig negatív színben tűnnek fel a hableányok, kinézetüket és tulajdonságaikat tekintve egyaránt. Az írónő azonban a végére nagyon ügyesen átfordítja ezt az érzést.

A fejezetek a két főszereplő szemszögében váltakoznak, ezeket a szálakat klasszul fonja egymásba a szerző. Időnként beszúrt egy-egy olyan részt is, amely egy ismeretlen személy/lény gondolatait közvetíti - néha olyan érzést keltve, mintha meg akarna félemlíteni. Számomra egyértelműen egy sellőé, azonban mindvégig tisztázatlan marad, ki is ő valójában.

Nagyon jó a történet íve: az alaphelyzettől gördülékenyen haladunk előre a sztoriban; jól megfigyelhető a bonyodalom, ahonnan egyre feszültebb légkörben jutunk el a tetőpontig, majd a megoldásig. Kíváncsi voltam a levezető részre, mert a regények egyik gyakori típushibájaként véltem felfedezni a hirtelen - mondhatni összecsapott - lezárást, mely hiányérzetet kelt az olvasóban - jómagam sem kedvelem. A csúcsponton komolyan megijedtem attól, hogy ezt a szuper regényt rossz szájízzel kell befejeznem, de hálát adok az írónőnek, hogy nem így lett. Nagyon-nagyon elegánsan, izgalmasan és egyben frappánsan zárta a történetet.

A könyv mindenképpen felkerült nálam a toplistára.
Nagyon izgalmas, kalandos, hiteles olvasmány. 
"Ha elkezded olvasni, nem tudod letenni" kategória.2018. december 15., szombat

www.irodalmijelen.hu

Az Irodalmi Jelen folyóirat online felületének megújulása alkalmából novellapályázatot hirdet.

A pályaművek esetében tematikai megkötés nincs, de terjedelmük nem haladhatja meg a 10 000 leütést (szóközöket beleszámolva). (A 10 000 jelnél hosszabbakat nem fogadjuk el!)
A pályázatra kizárólag publikálatlan művek küldhetők be. Publikálatlannak minősülnek azok a művek, melyek sem könyvben, sem sajtóban, sem internet-közegben nem szerepeltek/nek.
A pályázat jeligés és nevezési díjjal jár, egy pályázó egy jeligével csak egy művet küldhet be. (Egy pályázó többet is beküldhet más-más jeligével.)Nevezési díj (banki átutalással)
- 2000 forint (Művészeti és Irodalmi Jelen Kft. - 1173 3089-2001 9220, OTP Bank);
- vagy 30 RON (Occident Media Kft. - RO64 WBAN 2511 0000 0250 9984 - BC INTESA SANPAOLO);
- vagy 10 euró (Occident Media Kft. - RO44 WBAN 2511 0220 0250 9984 - BC INTESA SANPAOLO) 

A művek elbírálását a szerkesztőség tagjaiból álló zsűri végzi.Határidő és technikai feltételek
Beküldési határidő: 2019. április 30.
A pályaműveket az ij@irodalmijelen.hu e-mail címre kérjük beküldeni.
A pályaműveket doc, docx formátumban, e-mailen kell elküldeni (csak ezeket fogadjuk el) a következő forma szerin:
- Jelige
- Cím
- Szöveg

A legjobbnak ítélt írásokból előzsűrizést követően választjuk ki a három díjnyertes alkotást. A zsűri fenntartja a jogot, hogy ha nem érkezik be egy adott díjkategóriára méltó mű, azt a díjat ne, illetve megosztva adja ki.
A beérkező novellákat folyamatosan közöljük az Irodalmi Jelen online felületén.
Szavazni is lehet rájuk, a legtöbb szavazatot elérők közönségdíjban részesülnek.
Eredményhirdetés és a jeligék feloldása: 2019. május 31.
A díjakat a 2019 júniusában Budapesten sorra kerülő Irodalmi Jelen-esten adjuk át.Díjak
1. díj: 100 000 Ft
2. díj: 75 000 Ft
3. díj: 50 000 FtKözönségdíj
Könyvcsomag, illetve 1 éves Irodalmi Jelen-előfizetés.A folyóirat az eddigi nagy sikerű pályázataihoz hasonlóan antológiát tervez megjelentetni a legjobbnak értékelt művekből, a szerzők nevének feltüntetésével.
Korábbi köteteink:
- Kenguruk a körúton (2010)
- Nyitott ajtók (2011)
- A Gregorina-kanyar (2012)
- Életszilánkok (2015)
A díjátadásra 2019 júniusában, egy Irodalmi Jelen-est keretében kerül sor.

@kirabook.hu